Pravilnik o postupku raspoređivanja

Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom

08.02.2023. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
rizik

Ovim pravilnikom propisuje se postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom, uvjeti rada, zdravstveni nadzor, kao i postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

Službene novine Federacije BiH, broj 9/23, 08.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 60. stav (1) i člana 71. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike, u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva, donosi

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU RASPOREĐIVANJA RADNIKA NA POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM I O POSTUPKU PRETHODNIH I PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM

 

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom, uvjeti rada, zdravstveni nadzor, kao i postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.

 

Član 2.

(Definicije pojmova)

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu.

 

Član 3.

(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI – UVJETI RADA I POSTUPAK RASPOREĐIVANJA RADNIKA NA POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM

Član 4.

(Poslovi sa povećanim rizikom)

 (1) Poslovima sa povećanim rizikom smatraju se:

a) poslovi sa povećanim rizikom od povređivanja, nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika,

b) poslovi sa specifičnim zahtjevima koji, u cilju sigurnog i uspješnog rada uvjetuju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika na tim radnim mjestima,

c) poslovi na kojima, nakon primjene svih tehnički priznatih metoda za smanjenje rizika, postoji preostali rizik za neke radnike.

 (2) Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se internim aktom o zaštiti na radu, na osnovu akta o procjeni rizika.

 

Član 5.

(Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom)

Poslove iz člana 4. ovog pravilnika može obavljati radnik koji ispunjava uvjete u pogledu starosne dobi i spola, te zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti radnika utvrđene internim aktom o zaštiti na radu.

 

Član 6.

(Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom)

 (1) Radnik ne može biti raspoređen na poslove sa povećanim rizikom ukoliko na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od strane specijaliste medicine rada, odnosno medicine rada i sporta odjeljenja za medicinu rada i zdravstvenu zaštitu radnika ovlaštene zdravstvene ustanove, nije prethodno utvrđeno da radnik ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti za obavljanje tih poslova.

(2) Poslodavac je dužan da osigura da pristup radnom mjestu sa povećanim rizikom imaju samo radnici koji su osposobljeni za siguran i zdrav rad, koji su dobili posebna uputstva za rad na takvom mjestu i koji su snabdjeveni odgovarajućim sredstvima i opremom za ličnu zaštitu pri radu.

(3) Kada su na određenom radnom mjestu takvi uvjeti da uprkos primjeni mjera zaštite na radu i dalje postoji preostali rizik i prijetnja od obolijevanja tj. invaliditeta, poslodavac je dužan preduzeti mjere za sprječavanje oboljenja, odnosno nastanka invaliditeta ili dalje pogoršanje bolesti radnika.

 

KOMPLETAN PRAVILNIK SE NALAZI U ATTACHMENTU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
riz.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.