Izmjene

Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku

20.02.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
vanparnicni postupak

U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/09 i 91/16) u članu 151a. ispred riječi: “Notar” broj 1 u obostranoj zagradi briše se. Stav 2. briše se.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O

VANPARNIČNOM POSTUPKU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku, koji je Narodna skupština Republike Srpske  usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara  2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku ne odnosi na vitalni nacionalni interes  nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-841/ 23

17. februara 2023. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

 

Član 1.

U Zakonu o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 36/09 i 91/16) u članu 151a. ispred riječi: “Notar” broj 1 u obostranoj zagradi briše se. Stav 2. briše se.

 

Član 2.

Član 154. briše se.

 

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-97/23

Banjaluka 8. februara 2023. godine

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.