Izmjene i dopune

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima RS

25.02.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
privredna društva

U Zakonu o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) u članu 6. stav 2. mijenja se i glasi: “(2) Ispunjenost uvjeta iz stava 1. ovog člana provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji privrednog društva”.

Službeni glasnik RS, broj 17, 22.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  privrednim društvima, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8.  februara 2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023.  godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ne odnosi na vitalni  nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-842/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17  i 82/19) u članu 6. stav 2. mijenja se i glasi: “(2) Ispunjenost uvjeta iz stava 1. ovog člana provjerava  nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o  registraciji privrednog društva”.

 

Član 2.

U članu 14. u stavu 4. riječi: “odnosno upravni odbor” i  riječi: “ili upravnog odbora” brišu se.

 

Član 3.

U članu 37. u stavu 2. riječi: “60 dana” zamjenjuju se  riječima: “šest mjeseci”, a riječi: “tri godine” zamjenjuju se  riječima: “deset godina”.

 

Kompletan Zakon se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
38-48.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.