Odluka

Visina maloprodajne referentne cijene električne energije

03.05.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
energija

Utvrđuje se prosječna ostvarena cijena nabavke električne energije za krajnje kupce na maloprodajnom tržištu u Republici Srpskoj, uključujući i cijenu energije za javno snabdijevanje (u daljem tekstu: maloprodajna referentna cijena električne energije), u iznosu od 0,0754 KM/kWh, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Službeni glasnik RS, broj 41, 03.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 87. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20), člana 16. Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena javnog i rezervnog snabdijevanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/21 i 119/22) i člana 33. stav 1. tačka v) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 66. redovnoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, u Trebinju, donijela je

 

ODLUKU

O VISINI MALOPRODAJNE REFERENTNE CIJENE

ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

I.

Utvrđuje se prosječna ostvarena cijena nabavke električne energije za krajnje kupce na maloprodajnom tržištu u Republici Srpskoj, uključujući i cijenu energije za javno snabdijevanje (u daljem tekstu: maloprodajna referentna cijena električne energije), u iznosu od 0,0754 KM/kWh, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

II.

Cijena energije za kupce koji koriste rezervno snabdijevanje predstavlja cijenu nabavke električne energije za uključenom cijenom usluge snabdijevanja i utvrđuje je rezervni snabdjevač na način da je ova cijena veća od cijene iz tačke I. za maksimalno 20%.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici Regulatorne komisije.

 

Obrazloženje

Odredbama člana 87. stav 1. Zakona o električnoj energiji - u daljem tekstu: Zakon (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20) propisana je nadležnost Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu:

Regulatorna komisija) da propiše metodologiju za utvrđivanje tarifnih stavova za snabdijevanje krajnjih kupaca u uvjetima rezervnog snabdijevanja električnom energijom, a stavom 5. istog člana propisano je da su cijene električne energije za rezervno snabdijevanje veće od prosječnih cijena električne energije na maloprodajnom tržištu električne energije u Republici Srpskoj, uključujući i javno snabdijevanje - maloprodajna referentna cijena. Regulatorna komisija propisuje gornju granicu uvećanja cijene električne energije za snabdijevanje krajnjih kupaca u uvjetima rezervnog snabdijevanja u odnosu na maloprodajnu referentnu cijenu.

Regulatorna komisija je na 9. redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2021. godine, donijela Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena javnog i rezervnog snabdijevanja električnom energijom (u daljem tekstu: Pravilnik). Odredbama člana 15. Pravilnika propisani su uvjeti za sticanje prava na rezervno snabdijevanje, a članom 16. metodologija obračuna cijene energije kod rezervnog snabdijevanja.

Maloprodajna referentna cijena se koristi kao osnova za obračun cijene energije rezervnog snabdijevanja i predstavlja cijenu nabavke električne energije sa uključenom cijenom usluge snabdijevanja i utvrđuje je rezervni snabdjevač na način da ova cijena može biti veća od maloprodajne referentne cijene za maksimalno 20%. Maloprodajnu referentnu cijenu objavljuje Regulatorna komisija na polugodišnjem nivou, na osnovu podataka koje dostavljaju snabdjevači krajnjih kupaca.

Na 66. redovnoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, Regulatorna komisija je razmotrila Prijedlog odluke o visini maloprodajne referentne cijene električne energije.

Maloprodajna referentna cijena električne energije je obračunata u skladu s propisanom metodologijom kao ponderisana cijena na osnovu podataka o ostvarenoj prosječnoj cijeni  energije sa uključenom uslugom snabdijevanja koje Regulatorna komisija, kroz postupak redovnog mjesečnog izvještavanja, prikuplja od svih snabdjevača u Republici Srpskoj,

kako tržišnih tako i javnog snabdjevača.

U skladu sa navedenim, na bazi podataka o ostvarenom

obimu snabdijevanja (MWh) krajnjih kupaca na maloprodajnom tržištu Republike Srpske i prosječnoj cijeni (KM/MWh)

u drugom polugodištu 2022. godine, utvrđena je maloprodajna referentna cijena u visini od 0,0754 KM/kWh.

Maloprodajna referentna cijena iz ove odluke primjenjuje se za obračun cijene energije kod rezervnog snabdijevanja  u skladu sa propisima.

S obzirom na naprijed navedeno, donesena je Odluka  kao u dispozitivu.

 

Broj: 01-81-3/23/P-66-61

Trebinje 12. aprila 2023. godine

 

 

Predsjednik,

Vladislav Vladičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.