Pravilnik o dopunama pravilnika

Pravilnik o uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji

22.12.2023. 17:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
pravilnik

U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja dodaje se novi član 12a.

Službene novine Federacije BiH, broj 99/23

Na osnovu člana 13. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi


 

PRAVILNIK


O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI


 

Član 1.

 

U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/21, 46/22, 54/23 i 74/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza člana 12. dodaje se novi član 12a., koji glasi:

"Član 12a.

(Hljebna žita - Obeštećenje proizvodnje radi niskih prinosa i lošeg kvaliteta)

(1) Klijent ostvaruje pravo na dodatnu novčanu podršku radi obeštećenja proizvodnje hljebnih žitarica (pšenica i raž), ako je u skladu sa članom 12. Pravilnika već ostvario pravo na novčanu podršku za proizvodnju hljebnih žitarica u 2023. godini.

(2) Nadležno kantonalno ministarstvo će na osnovu dokumentacije koju je klijent dostavio do 01.10. tekuće godine za proizvodnju hljebnih žita izvršiti dodatni obračun novčane podrške za obeštećenje proizvodnje hljebnih žita radi niskih prinosa i lošeg kvaliteta, planiranih u izmjeni Programa novčanih podrški za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/23).

Ova mjera će se realizovati u skladu sa članom 27. Zakona o novčanim podrškama, tako što će se kroz Aplikaciju za obradu zahtjeva, automatski, na ostvarenu proizvodnju hljebnih žita po hektaru u tekućoj godini obračunati dodatni iznos podrške planiran u Tabeli 1. na stavci A/1-1, Br. 1a. Programa.

(3) Kantonalno ministarstvo će u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dostaviti Federalnom ministarstvu obračun na dalje postupanje, kako je propisano članom 9. st. (1) i (2) Pravilnika."

 

Član 2.

Iza člana 34. dodaje se novi član 34a., koji glasi:


"Član 34a.

Svinjsko meso (tov svinja) - obeštećenje proizvodnje zbog gubitka tržišta usljed epidemije afričke svinjske kuge (ASK)

(1) Klijent ostvaruje pravo na dodatnu novčanu podršku za obeštećenje proizvodnje (tov svinja), radi prijevremenog klanja svinja, u cilju prevencije od širenja afričke svinjske kuge, a prije nego iste dostignu tehnološku zrelost koja se traži na tržištu.

(2) Novčanu podršku po ovom osnovu mogu ostvariti samo oni klijenti koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u skladu sa članom 34. Pravilnika, a čije svinje su zaklane u periodu od 10.08. do 10.09.2023. godine.

(3) Nadležno kantonalno ministarstvo će obračun novčane podrške za Tov svinja - obeštećenje proizvodnje zbog gubitka tržišta usljed epidemije afričke svinjske kuge, planirane u izmjeni Programa novčanih podrški za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/23), realizovati u skladu sa članom 27. Zakona o novčanim podrškama, tako što će kroz Aplikaciju za obradu zahtjeva, za ostvarenu proizvodnju tovnih svinja u tekućoj godini obračunati dodatni iznos podrške za svinje zaklane u periodu iz stava (2) ovog člana.

(4) Za ostvarivanje prava na dodatnu novčanu podršku iz ovog člana, klijent podnosi dodatni Obrazac zahtjeva Z-1 nadležom kantonalnom ministarstvu najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz koji dostavlja u orginalu ili ovjerenoj kopiji Potvrdu o izvršenoj odjavi životinja u državnoj bazi podataka.

(5) Obračun novčane podrške za proizvodnju (tov svinja) iz ovog člana vrši se na osnovu dostavljene dokumentacije za ostvareno pravo na novčanu podršku u skladu sa članom 34. Pravilnika, kao i dokaza iz stava (4) i uslova propisanih u stavu (2) ovog člana.

(6) Kantonalno ministarstvo će u roku od 10 dana od dana zaprimanja dodatnog Obrasca Z-1 dostaviti Federalnom ministarstvu obračun na dalje postupanje, kako je propisano članom 9. st. (1) i (2) Pravilnika."

 

Član 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-1-20/1-1285-20/18
19. decembra 2023. godine
Sarajevo

 


Ministar
Kemal Hrnjić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.