Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu

04.01.2024. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
plata

Najniža plaća u Republici Srpskoj za 2024. godinu utvrđuje se u visini od 900,00 KM (riječima: devetsto konvertibilnih maraka) u neto iznosu.

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 114 29.12.2023.Na osnovu člana 127. stav 2. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16, 66/18 i 119/21) i člana 43. st. 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 51. sjednici, održanoj 28.12.2023. godine, d o n o s i
 

O D L U K U
O NAJNIŽOJ PLATI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA
2024. GODINU

 

I.


Najniža plaća u Republici Srpskoj za 2024. godinu utvrđuje se u visini od 900,00 KM (riječima: devetsto konvertibilnih maraka) u neto iznosu.
 

II.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivat će se na obračun plaća od 1. januara 2024. godine.
 

Broj: 04/1-012-2-4329/23 Predsjednik
28. decembra 2023. godine Vlade,
Banjaluka Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.