Zakon

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

19.02.2024. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
terosrist

mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja

Službeni glasnik BiH, broj 13/24

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 9. hitnoj sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2023. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 16. februara 2024. godine, usvojila je

 

 

ZAKON

O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 

 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

(Predmet Zakona)

 

(1) Ovim zakonom propisuju se:

 

a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na osnovu procjene rizika;

 

b) obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni postupati po ovom zakonu;

 

c) nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika;

 

d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO);

 

e) ovlaštenja službenika FOO-a prilikom postupanja po odredbama ovog zakona;

 

f) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), Federacije BiH (u daljnjem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa državne organizacije u BiH u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

 

g) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

 

h) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;

 

i) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

 

(2) Ovim zakonom vrši se usklađivanje s:

 

a) Uredbom (EU) 2018/1672 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. oktobra 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005;

 

b) Direktivom (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. maja 2015. o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju van snage Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ;

 

c) Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU.

 

(3) Navođenje odredbi uredbi i direktiva iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tečevine Evropske unije u zakonodavstvo BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.