Izmjena pravilnika

Program razvoja male privrede

30.04.2024. 11:45 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
privreda

U Pravilniku o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 16/24, 25.04.2024. godine

 

Na osnovu člana 66. i 68. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 13. Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVOĐENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE

 

Član 1.

(Izmjena člana 10.)

U Pravilniku o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21, 25/23 i 47/23), član 10. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Podnosilac prijave koji je tri godine uzastopno, po bilo kojem programu koristio poticajna sredstva Ministarstva, nema pravo učešća u Javnom pozivu Ministarstva jednu godinu, računajući od zadnje godine u kojoj su mu sredstva odobrena.".

 

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 07-05-02-23341/24

15. aprila 2024. godine

Sarajevo

 

Ministar

Zlatko Mijatović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.