Izmjena uredbe

Vođenje registra poslovnih subjekata u FBiH

21.05.2024. 12:29 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
registar

U Uredbi o vođenju registra poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 33/24, 08.05.2024, godine

Na osnovu člana 10. stav (10) Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09, 63/14 i 85/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 30.04.2024. godine, donosi

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VOĐENJU REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Uredbi o vođenju registra poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/23) u članu 65. zarez i riječi: ,,a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja ove uredbe na snagu" brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 700/2024

Sarajevo 30. aprila 2024. godine

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.