Imunitet

Zakon o imunitetu Republike Srpske

22.05.2024. 11:39 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije
imunitet

Ovim zakonom se utvrđuju lica koja imaju pravo da se pozovu na imunitet u odbrani u krivičnom i parničnom postupku

Službeni Glasnik RS, broj 39, 30.04.2024. godine

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, predsjednik Republike d o n o s i

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o imunitetu Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2024. godine, a Vijeće naroda 29. aprila 2024. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o imunitetu Republike Srpske ne odnosi nvitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, čime su se ispunili formalno-pravni uvjeti za donošenje ukaza.

Broj: 01-020-1777/24

Banjaluka 30. aprila 2024. godine

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

Z A K O N

O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovim zakonom se utvrđuju lica koja imaju pravo da se pozovu na imunitet u odbrani u krivičnom i parničnom postupku i propisuju se posebna pravila krivičnog i parničnog postupka koja su obavezujuća za javna tužilaštva, sudove, kao i druge učesnike u krivičnom i parničnom postupku.

Član 2.

Ovaj zakon se donosi s ciljem da se zaštiti integritet zakonodavnih i izvršnih institucija Republike Srpske putem utvrđivanja procedure pozivanja na imunitet od krivične i građanske odgovornosti.

Član 3.

(1) Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda za vrijeme trajanja man- data i nakon prestanka mandata.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

Član 4.

Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Republike Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske.

Član 5.

Lica iz člana 3. ovog zakona mogu se pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti, ali se pozivanje na imunitet ne može smatrati općom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

Član 6.

Ukoliko u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv lica iz člana 3. ovog zakona, to lice izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje krivičnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti, pitanje imuniteta rješava Ustavni sud Re- publike Srpske kao prethodno pitanje.

Član 7.

Ukoliko u toku parničnog postupka koji se vodi protiv lica iz člana 3. ovog zakona, to lice izjavi da je postupak koji je osnova za pokretanje parničnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti, pitanje imuniteta rješava Ustavni sud Republike Srpske kao prethodno pitanje.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o imunitetu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/02).

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1-021-449/24

Banjaluka 19. aprila 2024. godine,

Predsjednik Narodne skupštine

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.