Pravilnik

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

29.05.2024. 08:24 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
građevina

U Pravilniku o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda

Službene novine Federacije BiH, broj 38/24, 24.05.2024. godine

Na osnovu člana 25. stav (1) alineja 2. i člana 32. stav (1) alineje 2, 3, 4 i 5. Zakona o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09), federalni ministar prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Član 1.

U Pravilniku o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/10, 64/11 i 44/16), u članu 8a. stav (2) iza riječi "propis" stavlja se tačka, a ostatak teksta briše se.
St. (4) i (5) mijenjaju se i glase:
"Uz zahtjev za izdavanje potvrde o nostrifikaciji prilaže se sljedeće:
- kopija certifikata za koji se traži nostrifikacija, sa svim prilozima,
- dokaz kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva ovlašteni zastupnik za prodaju i distribuciju predmetnih građevinskih proizvoda za područje Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko se radi o proizvodu proizvedenom u inostranstvu),
- pisana izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika da su u postupku izdavanja certifikata za predmetni građevinski proizvod zadovoljeni uslovi i standardi u skladu sa odnosnim tehničkim propisom,
- izjava o usklađenosti, sačinjena od strane proizvođača ili zastupnika u skladu sa članom 10. ovog pravilnika,
- dokaz da ovlašteno pravno lice (certifikator) vrši stalni nadzor, procjenu i ocjenjivanje fabričke kontrole proizvodnje,
- dokaz o uplati troškova nostrifikacije u skladu sa članom 5. stav (5) Pravilnika o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda.

Sva dokumentacija mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, od strane ovlaštenog lica."

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-3-1463/10-32
Sarajevo 17. maja 2024. godine


Ministar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.