Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH

01.12.2017. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama uBosni i Hercegovini

 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), člana 15. stav (1) Zakona o upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 26. stav (2) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 06.11.2017. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O

AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14) član 34. mijenja se i glasi:

"Član 34.

(Prijava akcize)

(1) Porezni obveznik proizvođač, kao i pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d) i e) Zakona sa sjedištem u BiH je dužan izvršiti mjesečni obračun akcize i isti dostaviti u Prijavi akcize na obrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave akcize sastavni dio ovog Pravilnika, u roku propisanom članom 27. Zakona.

(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o količini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere i obračunatoj akcizi po vrstama proizvoda.

(3) Iznosi navedeni u poljima na PDA prijavi zaokružuju se na najbliži cijeli broj u KM.

(4) Do poreznog perioda januar 2019. godine, porezni obveznik PDA prijavu iz stava (1) ovog člana dostavlja u papirnom obliku regionalnom centru UIO prema sjedištu obveznika.

(5) Porezni obveznici su dužni PDA prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem od poreznog perioda januar 2019. godine.

(6) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, porezni obveznik može dostaviti UIO PDA prijavu elektronskim putem, umjesto papirnog oblika, i prije poreznog perioda januar 2019. godine. Da bi porezni obveznik dostavio PDA prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod UIO za elektronske usluge.

(7) Elektronsko dostavljanje PDA prijave vrši se u skladu s propisima UIO."

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od

 

01.01.2018. godine.

Broj 02-17-87-2/17

22. novembra 2017. godine

Predsjedavajući

Upravnog odbora UIO

Vjekoslav Bevanda, s. r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.