Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

26.12.2017. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 7. decembra 2017. godine, i na 54. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. i 15. decembra 2017. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG

OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

U Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13) u članu 21. stav 3. mijenja se i glasi:

"Naplaćeni prihodi od putarine u iznosu 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva koji se vode na posebnom podračunu kod Centralne banke raspodjeljuju se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom."

 

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon njegovog stupanja na snagu.

 

Broj 01,02-02-1-2810/17

15. decembra 2017. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Borjana Krišto, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mr. Ognjen Tadić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.