Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privr. društava u FBiH

11.05.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privr. društava u FBiH

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.11.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 19.04.2018. godine.

 

 

Na osnovu člana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O

FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.11.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 19.04.2018. godine.

 

Broj 01-02-1-2464)1/18

09. maja 2018. godine   

Sarajevo   

 

Predsjednik

Marinko Čavara, s. r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) u članu 8. stav 3. riječi: "tri godine", zamjenjuju se riječima: "10.07.2019. godine".

 

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajuća

Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara, s. r.

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Edln Mušić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.