Odluka o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

Legislativa

Odluka o izmjeni Odluke o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

13.04.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH, broj 22/21 (13.4.2021.)

 

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c) i člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na petoj sjednici od 29.03.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI


 

Član 1.
 

U Odluci o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'' br. 64/18 i 88/18), obrazac pisanog zahtjeva iz člana 12. stav (2) se zamjenjuje novim obrascem koji je sastavni dio ove odluke.
 

Član 2.
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH'', a primjenjuje se od 01.05.2021. godine.
 

Član 3.
 

Ova odluka se objavljuje i u ''Službenim novinama Federacije BiH'', ''Službenom glasniku Republike Srpske'' i ''Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine''.
 

 

Broj UV-122-01-1-892-6/21
29. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Upravnog vijeća Centralne banke
Bosne i Hercegovine

GUVERNER
Dr. Senad Softić, s. r.

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.