Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga

Legislativa

Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga

26.04.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 28/19, 26.04.2019

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 

O UTVRĐIVANJU CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA 

 

I. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. 
 

II. 
 

Cijena jednog primjerka matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista iz tačke I. ove odluke, na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku, iznosi: 

1) matična knjiga rođenih - 86,2875 KM; 

2) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B - 86,2875 KM, 

3) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A - 86,2875 KM; 

4) matična knjiga vjenčanih - 86,2875 KM; 

5) matična knjiga umrlih - 86,2875 KM; 

6) izvod iz matične knjige rođenih - 0,3920 KM; 

7) izvod iz matične knjige vjenčanih - 0,3920 KM; 

8) izvod iz matične knjige umrlih - 0,3920 KM; 

9) izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM; 

10) izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM; 

11) izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM; 

12) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13 - 0,3920 KM; 

13) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13A - 0,3920 KM; 

14) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13B - 0,3920 KM; 

15) vjenčani list -1,72 KM; 

U cijene iz stava (1) ove tačke uračunat je PDV. 
 

III. 
 

Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list po cijenama iz tačke II. ove odluke. 
 

IV. 
 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. 
 

V. 
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 331/2019
18. aprila 2019. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa