(aukcija) Nabavka tiskanica za potrebe Doma zdravlja Mostar

Datum objave: 01.04.2021. 11:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

50-7-1-9-3-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA MOSTAR
IDB/JIB 4227220420000
Kontakt osoba/Služba za kontakt JADRANKA BOGDAN
Adresa Hrvatskih Branitelja bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 321-890
Faks (036) 335-531
Elektronička pošta domzdravljamo4@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava tiskanica za potrebe Doma zdravlja Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava tiskanica za potrebe Doma zdravlja Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12 MJESECI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Mostar,Hrvatskih branitelja bb Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tender dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno tender dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tender dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tender dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tender dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto DOM ZDRAVLJA MOSTAR,Hrvatskih branitelja bb
Datum i vrijeme 16.04.2021. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
50-7-1-9-3-10/21
PODIJELI: