(aukcija) Nabavka usluga izrade Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

Datum objave: 01.06.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

72-1-2-9-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
IDB/JIB 4254004450007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miroslav Lucić
Adresa Posavski branitelja 148
Poštanski broj 76233 Domaljevac (hp mo)
Općina/Grad Domaljevac/Šamac
Telefon (031) 716-600
Faks (031) 716-604
Elektronička pošta miroslav.lucic@tel.net.ba
Internet adresa www.domaljevac.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Domaljevac/Šamac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskom dokumentu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Domaljevac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od potpisa Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskom dokumentu

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.06.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Posavskih branitelja 148, 76 233 Domaljevac
Datum i vrijeme 22.06.2021. 09:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
72-1-2-9-3-5/21
PODIJELI: