(HR) Izdavanje u zakup poslovnog prostora u Splitu

Izvor: Slobodna Dalmacija, 14.04.2014.

Broj: 10-72-29/1-2014.

Zagreb, 9. travnja 2014.

 

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu I kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 56. Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

 

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez prava davanja poslovnog prostora u podzakup, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za poslovni prostor

k.č. br. 2462 (4 m2), 2493 (79 m2) i 2549 sve k.o. Split (110 m2) u Splitu. Kriterij odabira najpovoljnija ponude je uz ispunjenje drugih uvjeta natječaja i najviša ponuđena zakupnina te dano zadovoljavajuće traženo osiguranje njezine naplate. U poslovnom prostoru koji je predmet zakupa sada se bez valjane pravne osnove nalazi pravna osoba kao nezakoniti i nepošteni posjednik. Zakupnik se obvezuje o svom trošku i riziku pokrenuti i provesti potrebne postupke za iseljenje te pravne osobe iz prostora koji su predmet zakupa s time da će se pojedinosti u vezi s time urediti ugovoromozakupu.

 

II.

Ugovor, o zakupu zaključuje se na vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup.

 

III.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u javnim glasilima, putem pošte u zatvorenoj omotnici uz naznaku "ne otvaraj - natječaj za zakup poslovnog prostora u Splitu", na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za zaštitu i održavanje imovine, Hebrangova 1.

 

IV.

Detaljni uvjeti natječaja, uvjeti za stavljanje ponude i sklapanje ugovora o zakupu dostupni su na www.hazu.hr

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: