(HR) (izmjena) Izvođenje radova na zamjeni montažnog objekta Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić, matični objekt

Datum objave: 09.02.2021. 09:18 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić

2021/S 027-065974

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 008-013089)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Zamjena montažnog objekta Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić, matični objekt

 

Referentni broj: 536-2020-EMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214100 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Zamjena montažnog objekta Dječjeg vrtića „Ivane Brlić Mažuranić", matični objekt.

Uvid u projektnu dokumentaciju moguće je izvršiti na adresi: Gradski ured za obrazovanje, Zagreb, Ilica 25, soba 29 uz prethodnu najavu osobama za kontakt: Renata Krljan, d.i.a. 6166 168 ili Snježana Dizdar. d.i.g. 6100 565.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 008-013089

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 19/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 19/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: