(izmjena) Nabavka sredstva za higijenu za 2016.godinu

Datum objave: 04.11.2016. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.11.2016.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-7-1-165-8-56/16Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1050-7-1-165-3-25/16
Datum objave obavještenja 15.6.2016.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Amela Mehić
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 657-313
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V mijenja se i glasi:
Ponuđači koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju do 30.06.2016. godine, ponude mogu dostaviti do 05.09.2016. godine,
do 11:45h. Napominjemo da je postupak privremeno bio obustavljen zbog žalbe ponuđača - LALA I LAĆO d.o.o. Bijeljina.
Ured za razmatranje žalbi je žalbu odbacio i ocijenio je kao neurednu.
Dana 03.11.2016.godine obustavljen je postupak javne nabavke roba-sredstvo za higijenu za 2016 godine, za potrebe JP
ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, po tenderu broj : UD-214-1/2016 na osnovu žalbe ponuđača Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina. U skladu sa
navedenim postupak javne nabavke se odgađa dok se ne završi postupak po žalbi pred URŽ-om.


 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1050-7-1-165-8-56/16
PODIJELI: