(izmjena) Nabavka usluga kreditnog zaduženja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

DOM ZDRAVLJA UGLJEVIK
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 913-1-2-6-7/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 913-1-2-1-5/14
Datum objave obavještenja: 5.5.2014.
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja Ugljevik
Kontakt osoba: Svetlana Veselinović
Adresa: Ćirila i Metodija bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400445310002
Telefon: 055416016
Faks: 055416017
Elektronska po{ta: dzugljevik@gmail.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
OdjeljakIV.3.b-1. mijenja se i glasi: 20,00 KM.
(F-7693-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: