Izvođenje radova na izgradnji igrališta u Bobanovom selu

Datum objave: 19.09.2016. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

890-7-3-106-3-33/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA STOLAC
IDB/JIB 4227208720006
Kontakt osoba Janja Aleksić
Adresa Kralja Tomislava
Poštanski broj 88360 Stolac (hp mo)
Općina/Grad Stolac
Telefon (036) 853-101
Faks (036) 853-229
Elektronička pošta nabave@stolac.gov.ba
Internet adresa www.stolac.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Stolac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja igrališta u Bobanovom selu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja igrališta u Bobanovom selu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bobanovo selo, općina Stolac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

70 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Salon općine Stolac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
890-7-3-106-3-33/16
PODIJELI: