Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona

Datum objave: 19.09.2016. 14:24 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

Na osnovu člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1- 02-020875/15 od 14.09.2016. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzianskog kantona, broj: 15/1-02-020875-0/15 od godine i člana 23. i 26 Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i nstalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2016. godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/16 i broj: 02/1-02-18756/16 od godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV

u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupijanje prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

1. Ukupno planirana sredstva za predmet Javnog poziva iznose do 60.000,00 KM i direktno zavise od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona.

2. Sredstva se ne mogu se odobriti za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva.

3. Spomen obilježja poginulim pripadnicima OSA BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljeni tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini. izuzev izrade spomen obilježja (biste) herojima odbrambeno - oslobodilačkog rata.

 

III Pravo učešća

Pravo učešća imaju: grad, općine i mjesne zajednice Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

 

IV Sadržaj prijave

1. Prijava za učešće po ovom Javnom pozivu treba da sadrži:

1) popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba) neposredno i u Ministarstvu,

2) rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona ili drugog nadležnog organa u F BiH ili BiH (sjedište po rješenju na područja Kantona),

3) dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost izgradnje spomen obilježja (odluka),

4) projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),

5) rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje o urbanističkoj saglasnosti,

6) finansijska konstrukcija (izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),

7) dinamika i rok završetka radova i

8) fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se imalo u vidu u kojoj je fazi izgradnja spomenika).

2. Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti od I. do 8. smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.

3. Dokumenti od 1. do 8. moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Kriteriji za dodjelu sredstava

1. Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:

a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice i

b) veće vlaslito finansijsko učešće.

2. Za projekte iz stava (1) ovoga člana, pri jednakom broju bodova, prednost imaju nosioci investicije, koji ima „veći procenat vlastitog učešća“ po osnovu utvrđenog kriterija.

3. Maksimalan iznos sufinansiranje troškova u izgradnji spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine je do 10.000,00 KM.

4. Izuzetno, za Projekte, koji su po ocjeni Komisije za realizaciju Projekta podizanja jcdinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. - 1995. godine, od posebnog značaja može se odobriti i veći iznos, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona..

 

VI Podnošenje prijava

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu, uz naznaku:

"NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO JAVNOM POZIVU" MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Rudarska, br.57., Tuzla, neposredno ili poštom, najkasnije u roku od 10 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva, a najkasnije sa 29.09.2016. godine.

 

VII Ostalo

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-401 i 035/369-403.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: