Javni poziv za sufinanciranje projekata NVO sektora

Datum objave: 14.05.2015. 09:18 / Izvor: eKapija.ba, 13.05.2015.

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata NVO sektora

 

Iz Proračuna općine Vitez za 2015. godinu izdvaja se 11.000,00 KM za sufinanciranje projekata NVO sektora iz oblasti:

- Kultura

- sport

- borba protiv diskriminacije i nasilja

- ekologija

- izgradnja i razvitak lokalne zajednice

 

Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:

- Udruge/udruženja građana sa područja općine Vitez

 

Uvjeti za korištenje sredstava iz proračuna općine Vitez:

a)  da nevladine organizacije imaju svojstvo pravne osobe i imaju sjedište u općini Vitez;

b)  da svojim djelovanjem promoviraju vrijednosti civilnog društva i pridržavaju se «Kodeksa ponašanja za nevladine organizacije BiH»;

c)  da provode aktivnosti usmjerene na potrebe zajednice, rukovodeći se načelima djelovanja za opće dobro;

d)  da imaju izvješća o dosadašnjem radu i poslovanju, i vode transparentno financijsko poslovanje

e) da sredstva dobivena iz proračunskih sredstava Općine ne smiju koristiti za financiranje naknada svojih članova koje se već podmiruju iz proračunskih sredstava po posebnim propisima;

f) Rok trajanja projekta najviše 6 mjeseci;

g) da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:

KULTURA

- projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima, folkloru, umjetničkoj fotografiji, likovnoj umjetnosti, i sl.

 SPORT

- projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I NASILJA

- Projekti koji se zalažu za smanjenje svakog oblika diskriminacije(diskriminirati znači praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničnim, vjerskim, individualnim, spolnim, jezičnim, starosnim ili drugima osobinama) i nasilja nad ženama i djecom kako u porodici tako i u svakom drugom aspektu života

EKOLOGIJA

-  projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja

IZGRADNJA  I RAZVITAK LOKALNE ZAJEDNICE

- obilježavanje značajnih datuma

- projekti koji podstiću veće učešće mladih i žena u društvenom životu

Projekat treba da sadrži:

- naziv projekta;

- naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail);

- oblast iz  točke 2.stavak g) na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta:

- ciljevi projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);

- detaljan opis projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);

- detaljan proračun projekta (prilog-tabela):

- ljudski resursi ;

- oprema (ako je planirano);

- aktivnosti

- materijalni troškovi i drugo

- način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika);

- ovlaštena (odgovorna) osoba za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa),

- broj žiro-računa.

 

 Kriteriji za ocjenjivanje

- Projekat poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva

- Projekat ispunjava očekivanja većeg broja građana

- Projekat potiče razvoj općine

- Udio vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provođenju ponuđenih projekata

- Projekat obuhvaća širu teritoriju općine

- Projekat ima pozitivan uticaj na okolinu

- Projekat je od neposrednog značaja za socijalno ugrožene kategorije

 

Odabir projekata

Odabir projekata vršit će Povjerenstvo imenovano od strane načelnika.

 

Rok za predaju projekata

Javni Poziv za predaju prijavnog obrasca otvoren je od 12.5.2015.g. do 8.6.2015. do 15,00 sati.          

 

Broj aplikacija i novčani iznos po projektu

Sve udruge i udruženja mogu podnijeti samo jedan projekt za sufinanciranje a koji se odnosi na jednu od navedenih oblasti .

Odobrena sredstva iz općinskog proračuna za sufinanciranje projekata nevladinih organizacija ne mogu biti veća od 500,00 KM po jednom projektu.

Općina zadržava pravo da sufinanciranu  projektnu ideju, zajedno sa aplikantom, može iskoristiti u svrhu daljnje promidžbe općine Vitez.

 

Napomena: Prijavni obrazac  možete preuzeti na OVDJE

Obrazac proračuna projekta za 2015. godinu

 Izjava o namjenskom utrošku sredstava

 

Prijave sa dokumentacijom podnose se, Povjerenstvu za odabir projekata za NVO sektor imenovanom od strane načelnika, putem protokola općine u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Javni poziv za NVO sektor-ne otvaraj''.

Prigovor na odluku Povjerenstva upućuje se Općinskom načelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana prijema odluke u svrhu preispitivanja zakonitosti iste.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog suradnika za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruženje građana Katice Iličić-Radman u uredu općine Vitez, broj:204 ili na telefon 030/718-224.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Advan Akeljić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: