Nabavka banovićkog uglja (kocke)

Datum objave: 02.09.2016. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1337-7-1-37-3-7/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENIK
IDB/JIB 4209361690002
Kontakt osoba SAMIRA MUJEZINOVIĆ
Adresa Zlatnih ljiljana bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-266
Faks (035) 369-265
Elektronska pošta domzdravlja.sr@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA BANOVIĆKOG UGLJA (KOCKE)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA BANOVIĆKOG UGLJA ZA PODRUČNE AMBULANTE TINJA, PODORAŠJE, DUBOKI POTOK, ŠPIONICA I SEONA JZU
DOMA ZDRAVLJA SREBRENIK.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

50 t

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7693,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PREMA TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK UL. ZLATNIH LJILJANA BB.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI PUTEM E-MAIL PO PREDHODNO PODNIJETOM ZAHTJEVU!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1337-7-1-37-3-7/16
PODIJELI: