Nabavka e-mail security sistema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 265-7-1-4-86/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Eldina Smailagić
Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200872000007
Telefon: 033286074
Faks: 033286094
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka e-mail security sistema
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sigurniji pristup za e-mail za potrebe Parlamentarne skupštine BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH broj 1,
Sarajevo , Pisarnica, kancelarija 152 na I spratu.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjevi za tendersku dokumentaciju moraju biti dostavljeni u
pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponuđača, brojem
telefona i telefaksa i poreskim brojem najkasnije do 11.06.2014. do
15:00 sati. Na osnovu pismenog zahtjeva , tenderska dokumentacija
će biti dostavljena poštom a dostava putem faksa ili mail-a nije
moguća.Uz pismeni zahtjev, tenderska dokumentacija se može
lično preuzeti u Pisarnici, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152/I
svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati najkasnije
do 11.06.2014.
Kontakt osoba za ovu nabavku je Nataša Čabak,
tel. 033 284 403, fax 033 211 028,
email: natasa.cabakŽparlament.ba
(D-8347-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: