Nabavka medicinske opreme i namještaja, stomatološke stolice, automatskih hematoloških brojača, opreme za biohemiju

Datum objave: 25.05.2017. 08:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5475-1-1-10-3-14/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Opština Stanari
IDB/JIB 4403845960005
Kontakt osoba Boris Miličić
Adresa Stanari bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-810
Faks
Elektronska pošta finansije@opstinastanari.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. NivoOpštinski nivo (RS),Stanari

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MEDICINSKA OPREMA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKA OPREMA ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA STANARI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

FINANSIRANJE OBEZBJEĐENO BUDžETOM OPŠTINE STANARI.
PLAĆANJE SE VRŠI NA SLEDEĆI NAČIN:
- 20% OD UGOVORENOG IZNOSA AVANSNO PO POTPISIVANJU UGOVORA
- 30% OD UGOVORENOG IZNOSA DO KRAJA 2017. GODINE
- 50% OD UGOVORENOG IZNOSA DO 15.04.2018. GODINE

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA JE SUBJEKATA REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE PREDMETNE DJELATNOSTI. AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
ILI DRUGI DOKUMENT KOJIM SEE DOKAZUJE DA JE PRIVREDNI SUBJEKAT REGISTROVAN ZA PROMETOVANJE
MEDICINSKOM OPREMOM

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

BILANSI USPJEHA ZA POSLEDNJE DVIJE FINANSIJSKE GODINE. NEGATIVAN REZULTAT ZNAČI DISKVALIFIKACIJU.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

USPJEŠNO REALIZOVANA DVA UGOVORA KOJI SE ODNOSE NA ISTI ILI SLIČAN PREDMET NABAVKE.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.6.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2017. 08:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2017. 08:30:00
Adresa i mjesto KAO U ANEKSU A


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Boris Miličić
Adresa Stanari bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-810
Faks (053) 201-818
Elektronska pošta boris.milicic@opstinastanari.com
Internet adresa www.opstinastanari.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Boris Miličić
Adresa Stanari bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-810
Faks (053) 201-818
Elektronska pošta boris.milicic@opstinastanari.com
Internet adresa www.opstinastanari.com

I 7. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavka

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA STANARI
IDB/JIB 4404051510001
Adresa Raškovci bb
Poštanski broj 74208 Stanari (sp bl)
Opština/Grad Stanari
Telefon (053) 201-819
Faks (053) 201-818
Elektronska pošta javnenabavke@opstinastanari.com
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ POTREBAN SA OPREMANJE KANCELARIJA I ORDINACIJA KAO I OPREMA POTREBNA ZA
ISTO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

98000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGVORA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

STOMATOLOŠKA STOLICA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

STOMATOLOŠKA STOLICA ZA POTREBE STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U OKVIRU JZU DOM ZDRAVLJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJAANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

AUTOMATSKI HEMATOLOŠKI BROJAČ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

BROJAČ SA DEFINISANIM PARAMETRIMA ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA STANARI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJAANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA BIOHEMIJU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA DEFINISANA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM ZA POTREBE LAOBRATORIJE JZU DOM ZDRAVLJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

JEDAN UGOVOR

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPŠTINA STANARI, JZU DOM ZDRAVLJA
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5475-1-1-10-3-14/17
PODIJELI: