Nabavka sistema za siguran pristup internetu - produženje licenci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 243-7-1-4-994/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Amra Velic
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
proširenje sistema za siguran pristup internetu - produženje licenci
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
proširenje sistema za siguran pristup internetu - produženje licenci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 9:30
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo,Obala Kulina bana 8,
protokol BH Telecoma
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je besplatna, može se preuzeti na
protokolu BH Telecoma. Dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego istu preuzmu. Sve dodatne informacije se
mogu dobiti na pismeni upit postavljen na fax 033/224-536
(D-6748-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: