Nabavka usluga atestiranja, certificiranja i produženja ADR-certifikata za m/v i ispitivanja statčkog elektriciteta za ADR vozila

Datum objave: 01.04.2019. 16:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

723-1-2-32-3-47/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Ivan Lovrinovic
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronička pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

141025,65

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovaranje usluga Atestiranje, certificiranje i produženje ADR-certifikata za m/v i Ispitivanje statčkog elektriciteta za ADR
vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Atestiranje, certificiranje i produženje ADR-certifikata za m/v i Ispitivanje statčkog elektriciteta za ADR vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71300000-1 Tehničke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Proracun Institucija BiH.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Iskazano u TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Iskazano u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Iskazano u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

22.4.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 6.5.2019. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.5.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Ivan Lovrinović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike tražene usluge je g-đa. Milka
Goronja, tel. 033/286-567.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Atestiranje, certifikacija i produženje ADR-certifikata za m/v

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Atestiranje, certifikacija i produženje ADR-certifikata za m/v

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71300000-1 Tehničke usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Iskazano u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Iskazano u TD.

VI Dodatne informacije

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Ivan Lovrinović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike tražene usluge je g-đa. Milka
Goronja, tel. 033/286-567.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Ispitivanje statčkog elektriciteta za ADR vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Ispitivanje statčkog elektriciteta za ADR vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71300000-1 Tehničke usluge


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Iskazano u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45025,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Iskazano u TD.

VI Dodatne informacije

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Ivan Lovrinović tel: 033/286-545, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike tražene usluge je g-đa. Milka
Goronja, tel. 033/286-567.

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-2-32-3-47/19
PODIJELI: