Nabavka usluga održavanja i opravke motornih vozila u Sarajevu i Banja Luci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 402-1-1-1-54/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Adisa Rustempašić
Adresa: Maršala Tita 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200770770002
Telefon: 033567587
Faks: 033567587
Elektronska pošta: adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa:www.predsjednistvobih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavljača za
održavanje i opravku motornih vozila, zaključivanjem okvirnog
sporazuma
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavljača za
nabavku robe i usluga za tekuće održavanje motornih vozila u
Sarajevu i Banja Luci, koja su u garantnom i van garantnog roka,
zaključivanjem okvirnog sporazuma
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Predsjedništvo BiH, Maršala Tita 16, 71000 Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornog vozila BMNJ u Sarajevu, koje je van
garantnog roka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornih vozila marke BMNJ u Banja Luci,
koja su van garantnog roka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornog vozila marke Toyota u Sarajevu, koje
je van garantnog roka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornog vozila marke Toyota u Banja Luci,
koje je van garantnog roka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornog vozila marke Audi u Banja Luci, koje
je van garantnog roka
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tekuće održavanje motornog vozila marke Volksnjagen u Banja
Luci, koje je u garantnom roku
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 (dvanaest) mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena rezervnih dijelova, učešće: 75,00 %
2. cijena norme sata, učešće: 25,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
(A-7304-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: