Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica na lokalitetima MZ Rilja, MZ Odžak. ul. Nevesinjskih ustanika-ponovljeni postupak

Datum objave: 02.11.2016. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

217-7-2-177-3-25/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NEVESINJE
IDB/JIB 4401403010005
Kontakt osoba Ranka Savić
Adresa Cara Dušana 44
Poštanski broj 88280 Nevesinje (sp bl)
Opština/Grad Nevesinje
Telefon (059) 601-551
Faks (059) 601-018
Elektronska pošta opstinan@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Nevesinje

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,10

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na lokalitetima MZ Rilja, MZ Odžak. ul. Nevesinjskih
ustanika-ponovljeni postupak


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje na lokalitetima:1. MZ Rilja koja obuhvata naseljeno mjesto Rilja sa zaseocima Donja i Gornja
Rilja, Balabani, Ribalj Teg, Mješan Lijeska, Čekrnja, Crgovo i Vrtič; naseljeno mjesto Gaj sa zaseocima Vjetrača,
Gornje Selo i Kadina Glavica; naseljeno mjesto Plužine sa zaseocima granice rijeka Donje Plužine, Gornje
Plužine, Pirin Do i Slabojev Do; naseljeno mjesto Zalom sa zaseocima Vrtine, Crnče, Gradev Do, Luka, Kula,
Ograde, Kurtov Do, Knežak, Misaonik i Sopot.
2. MZ Odžak koja obuhvata naseljeno mjesto Odžak sa zaseocima Bablja Glava i Radići; naseljeno mjesto Žiljevo
sa zaseocima Šumići, Glavica, Jezero, Trtine, Donje Selo; naseljeno mjesto Hrast sa zaseocima Štitkovac,
Čelebovina i LJeskovik i naseljeno mjesto Zalužje sa zaseocima Čanje, Gajine i Laletići.
3. Ul.Nevesinjskih ustanika počinje od Trga Blagoja Parovića prema gradskoj pijaci i staroj zgradi do
raskrsnice sa magistralnim putem M 6.1.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega
Dodatni predmet(i) 90630000-2 Usluge uklanjanja leda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nevesinje

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Opština Nevesinje, Cara Dušana 44, Nevesinje (velika sala)

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
217-7-2-177-3-25/16
PODIJELI: