(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rušenju i uklanjanju bespravno sagrađenih objekata i vanredne intervencije inspekcije

Datum objave: 12.04.2021. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 02.04.2021.

Broj: 12-G-764/21
Dana, 02.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Izvođenje radova na rušenju i uklanjanju bespravno sagrađenih objekata i vanredne intervencije inspekcije“, i postupak javne nabavke se poništava, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14).

 

Obrazloženje
Komisija za javnu nabavku – „Izvođenje radova na rušenju i uklanjanju bespravno sagrađenih objekata i vanredne intervencije inspekcije“, imenovana rješenjem Gradonačelnika, broj 12-G-554/21 od 11.03.2021. godine, provela je postupak javne nabavke konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj 20-404-23/21. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 17.03.2021. godine pod brojem 320-7-3-29-3- 51/21. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za inspekcijske poslove 25.000,00 KM. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Predviđeno je provođenje e-aukcije. U tenderskoj dokumentaciji je određen krajnji rok za podnošenje ponuda, 30.03.2021. godine do 11:00 časova, a otvaranje ponuda je bilo zakazano istog dana u 11:40 časova. U tenderskoj dokumentaciji stoji da je predaja ponuda u kancelariji 14 Gradske uprave Grada Banjaluka. Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 30.03.2021. godine, do 11:00 časova, nijedan ponuđač nije predao ponudu.
S obzirom da do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 30.03.2021. godine do 11:00 sati, nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, komisija je ugovornom organu predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke. Ugovorni organ je prijedlog komisije prihvatio i odlučio kao u dispozitivu.

 

GRADONAČELNIK

Draško Stanivuković s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: