(poništenje aukcije) Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, lot 1

Datum objave: 25.01.2021. 08:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

439-7-1-561-4-18/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218001040006
Kontakt osoba Sabina Beganović
Adresa Bistua Nuova 17
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 209-334
Faks (032) 209-359
Elektronska pošta info@vikze.ba
Internet adresa www.vikze.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

76980,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka stalnih sredstava za alatnicu - lotovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Elektropneumatski čekić i udarna bušilica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine
Dodatni predmet(i) 44512300-5 Čekići

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisana u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Kupca DDP Zenica, neistovareno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda


2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11666,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11990,00

V 5. Dodatne informacije

Odluka o poništenju postupka za nabavku stalnih sredstava za alatnicu, LOT 1 - elektropneumatski čekić i udarna bušilica,
broj: 105-207/21 DžS od 14.01.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
439-7-1-561-4-18/21
PODIJELI: