(poništenje postupka) Nabavka rezervnih dijelova i sklopova za trolejbuse - mašinski, pomoćnih materijala za održavanje vozila, rezervnih dijelova za kosi lift

Datum objave: 11.08.2016. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

257-1-1-27-4-81/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba Šećo Karkelja
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-132
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

165168,80

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1302 Rezervni dijelovi i sklopovi za trolejbuse mašinski
Lot 2057Pomoćni materijali za održavanje vozila
Lot 1262 Rezervni dijelovi za kosi lift

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina
  34612200-2 Žičare


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1302 Rezervni dijelovi i sklopovi za trolejbuse mašinski

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

prema tehničkim podacima i elementima ponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

148478,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 način i uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.8.2016.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2057 Pomoćni materijali za održavanje vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

prema tehničkim podacima i elementimaponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5890,80

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 način i uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.8.2016.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1262 Rezervni dijelovi za kosi lift

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34612200-2 Žičare

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

prema tehničkim podacima i elementima ponude

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10800,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 način i uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.8.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
257-1-1-27-4-81/16
PODIJELI: