Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom CIRINCIJA d.o.o. Široki Brijeg

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 33, 30.04.2014

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS


Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom CIRINCIJA d.o.o. Široki Brijeg - MBS: 1-2827.
Za likvidatora se postavlja Dragan Naletilić, fra Dominika Mandića bb, Široki Brijeg. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. Rj ešenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Širokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.
Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 64 0 L 032436 14 L
17. travnja 2014. godine
Široki Brijeg
(03-3-1321/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: