Sazivanje II (druge) vanredne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 18.04.2014.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA

BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13

 

Dana, 17.4.2014. godine

 

Na osnovu člana 37. i člana 63. stav 1. tačka 14. Zakona o bankama RS ("SI. gl. RS" br. 44/03, 77/04, 116/11, 5/12 i 59/13), te člana 25. Statuta Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, daje

 

OBAVJEŠTENJE O

SAZIVANJU

 II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA

 

dana 5. maja 2014. godine (ponedjeljak) u 10 časova,

u prostorijama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka,

Aleja Svetog Save 13, Banja Luka

 

Za II vanrednu Skupštinu akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, predložen je sljedeći

 

Dnevni red:

 

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika Skupštine

2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- Komisije za glasanje

- Ovjerivače Zapisnika

 

3. Izvještaj Komisije za glasanje za verifikaciju akcionara, predstavnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

 

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka od "10.2.2014. godine

2. Razmatranje i usvajanje Odluke 0 procjeni kandidata za članove Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

 

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Pravo glasanja u Skupštini akcionara ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine akcionara.

 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: