Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika DINO d.o.o. Tuzla

Datum objave: 28.04.2021. 09:24 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 31, 21.04.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, odlučujući o prijedlogu, stečajnog upravnika za zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika "DINO" d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla u stečaju, ul. Husinskih rudara br. 205, nakon održane Skupštine povjerilaca i izjašnjenja stečajnog upravnika, donio je dana 07.04.2021. godine slijedeće


RJEŠENJE

 


Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom dužnika "DINO" d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla u stečaju, ul. Husinskih rudara br. 205, matični broj subjekta upisa: 1-10828. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka, nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

Broj 32 0 St 360940 19 St
07. aprila 2021. godine
Tuzla
(03-3-1380/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: