Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskim ulicama području Grada Bijeljina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 69, 09.09.2013

GRAD BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 83-1-2-2-378/13
Broj obavještenja o nabavci: 83-1-2-1-345/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
Kontakt osoba: Tomica Stojanović
Telefon: 055233100
Elektronska po{ta: javnab.sobn@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: BIJELJINA
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
području grada Bijeljina,šifra:SKP-29(2 lota)-p1/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
području grada Bijeljina,šifra:SKP-29(2 lota)-p1/13
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
gradskim ulicama području Grada Bijeljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
gradskim ulicama području Grada Bijeljina
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
38.461,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
GodinudanaoddanazaključivanjaUgovorapado31.12.2013.godine,
apojedinačneuslugećeseizvršitiurokukojićebitidefinisan
pismenim nalogom, a najkasnije do 30 dana od dobijanja naloga
naručioca usluga
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Grad Bijeljina
OdjeljakIV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: BIJELJINA PUT a.d.
IDB/JIB: 4400380860000
Opština/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
31.572,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 29.8.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f.VrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-auKM
31.572,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
34.975,00 KM
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
lokalnim i nekategorisanim putevima području Grada Bijeljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
lokalnim i nekategorisanim putevima području Grada Bijeljina
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
GodinudanaoddanazaključivanjaUgovorapado31.12.2013.godine,
apojedinačneuslugećeseizvršitiurokukojićebitidefinisan
pismenim nalogom, a najkasnije do 30 dana od dobijanja naloga
naručioca usluga
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Grad Bijeljina
OdjeljakIV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: BIJELJINA PUT a.d.
IDB/JIB: 4400380860000
Opština/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.557,81
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 29.8.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f.VrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-auKM
19.557,81 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
35.901,00 KM
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-12811-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: