Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

AV kablovi, konektori, alat i potrošni materijal

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 81, 21.10.2013

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-770/13
Broj obavještenja o nabavci: 243-1-1-1-583/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Azra Softić
Telefon: 033446774
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme Lot 1-3
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1- Hardnjersko proširenje za ACS sistem
Lot 2- Monitoring i pomoćna oprema
Lot 3 - AV kablovi, konkektori, alat i potrošni materijal
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
AV kablovi, konektori, alat i potrošni materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: BCH d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201451020005
Općina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
9.915,00
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 7.10.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
9.915,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
9.915,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-15215-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: