Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Gumene transportne trake

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 95, 09.12.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 298-1-1-2-911/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begić
Telefon: 035288870
Elektronska po{ta: majda.behrem@kreka.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.3. Zajednička nabavka
Da
I.3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj
nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Federacija Bosne i Hercegovine
3. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj,
Federacija Bosne i Hercegovine
4. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine
5. JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.
Travnik-Bila, Federacija Bosne i Hercegovine
6. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.,
Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
ZD R-CN-02-5-06/13 ZD R-CN-02-5-06/13 - Nabavka gumenih
transportnih traka za potrebe JP Elektroprivreda BIH d.d. -
Sarajevo, ZD RMU i RU
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka gumenih transportnih traka
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.240.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok za isporuku je 3 (tri) mjeseca od obostranog potpisa
Ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Strani ponuđač
Naziv: FTT
IDB/JIB: 100
Država: POLJSKA
IV.2. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u
zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
295.525,91
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
104.636,90
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
3. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo, Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
84.951,47
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
4. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
1.222.393,75
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
5. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
9.387,98
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
6. JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.
Travnik-Bila
Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:
112.264,64
Datum zaključenja ugovora: 20.11.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
1.829.160,67 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
3.120.787,30 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-17559-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: