Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2021. 14:12

Zaključak o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće budžetske rezerve - u svrhu finansijske pomoći za ulazak u najviši rang takmičenja – Premier ligu BiH

Izvor: Akta.ba, 28.07.2021.

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o budžetima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), člana 34. Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj: 5/15) i člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu ("Službene novine Grada Zenica", broj: 2/21), Gradonačelnik Zenice donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o odobravanju izdvajanja sredstava

iz tekuće budžetske rezerve

 

I

Odobrava se izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu Klubu sjedeće odbojke "BOSNA" Zenica, u iznosu od 2.500,00 KM, u svrhu finansijske pomoći za ulazak u najviši rang takmičenja – Premier ligu BiH.

II

Sredstva iz tačke I izdvajaju se iz "Tekuće budžetske rezerve" Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, a u svrhu obezbjeđenja nedostajućih sredstava na organizacionom kodu 59010001 - Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, ekonomski kod 614300 – tekući transferi neprofitnim organizacijama, funkcija 0811.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za boračko-invalidsku i socijalnu  zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti i Služba za finansije, koja će navedena sredstva uplatiti na račun Kluba sjedeće odbojke "BOSNA" Zenica, broj: 134- 010-00001333-98 otvoren kod ASA banke d.d. Sarajevo.

IV

O utrošku sredstava korisnik je dužan podnijeti izvještaj Službi za boračkoinvalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Zenica".

Broj: 02-11-15589/21

Zenica, 28.07.2021. godine

GRADONAČELNIK

Fuad Kasumović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: