Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.01.2022. 12:24

Laboratrijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2022.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1412-1-1-73-9-14-1412/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1412-1-1-73-5-103/21, 1412-1-1-73-5-93/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4200742210034
Kontakt osoba Asima Mehmedović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-220
Elektronska pošta investicije@fup.gov.ba
Internet adresa www.fup.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24000000-4 Hemijski proizvodi

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Daktiloskopski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Daktiloskopski materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1SHOT D.O.O. ZENICA4218126090005ZenicaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1070,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.8.2021. - 23.8.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
11070,0028.9.2021. SHOT D.O.O. ZENICA

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-maske

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-maske

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1R&S D.O.O. SARAJEVO4200056290005VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2005,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.7.2021. - 30.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
12005,805.10.2021. R&S D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-rukavice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-rukavice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1R&S D.O.O. SARAJEVO4200056290005VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9818,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.7.2021. - 30.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
19818,205.10.2021. R&S D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-vanjska zaštita

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-vanjska zaštita

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1R&S D.O.O. SARAJEVO4200056290005VogošćaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3381,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.7.2021. - 30.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
13381,6010.10.2021. R&S D.O.O. SARAJEVO

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Specifični laboratorijski pribor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specifični laboratorijski pribor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIKRO+POLO D.O.O.4201572320006IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5280,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.7.2021. - 26.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
15280,0018.10.2021. MIKRO+POLO D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratrijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratrijske tubice i tipovi za Eppendorf pipete

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIKRO+POLO D.O.O.4201572320006IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18334,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.7.2021. - 26.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
118334,0013.8.2021. MIKRO+POLO D.O.O.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test za determinaciju kisele fosfataze

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Test za determinaciju kisele fosfataze

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1MIKRO+POLO D.O.O.4201572320006IlidžaBosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

975,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.7.2021. - 26.7.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.7.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
R.Br.Vrijednost ugovoraDatum zaključenjaNaziv ponuđača/Grupe ponuđača
1975,0013.8.2021. MIKRO+POLO D.O.O.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: