Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.02.2022. 11:09

Materijal za dekoraciju službenih prostorija

Izvor: Akta.ba, 02.02.2022.

Broj: 19-6.3-16-7-48/22

Datum: 02.022022. godine

 

Na osnovu člana 75.Zakona o javnim nabavama BiH, stav 2 („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i člana 2.Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora („Službeni glasnik BiH" br. 58/15), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u svojstvu ugovornog organa na propisanom obrascu na svojoj Internet stranici www.aeptm.gov.ba objavljuje dati obrazac kako slijedi:

 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA U RAZDOBLJU OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.GODINE, UGOVORI IZ 2020.GODINE REALIZIRANI U 2021. GODINI I OKVIRNI SPORAZUMI KOJI SU NA SNAZI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

R.br.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i br.

Obavijesti o

dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču/dobavljačim a u okvirnom sporazumu (naziv , ID br., mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirno g sporazuma (vrijednost sa PDV-om, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti nakon učinjene izmjene/ostata k vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenj a ugovora

Datum potpune

realizacije ugovora/okvirno

g sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazi oženj )

 

71.

Materija! za

dekoraciju

službenih

prostorija

39298900-6

Izravni

sporazum

1335-8-1-

3/22

Mališić d.o.o. Čitluk ID br.: 4227249750009

716,35 KM, 28.12.2021, plaćanje u roku od 30 dana od dana fakturiranja

 

 

28.12.2021 godine

28.12.2021. godine

716,35 KM

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: