Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2022. 08:25

Usluge hotelskog smještaja u svrhu održavanja seminara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2022.
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

108-0-2-30-11-32/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218306150006
Kontakt osoba Nedžmina Zukanović
Adresa Dr. A. Aska Borića 28B
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 466-250
Faks (032) 466-282
Elektronska pošta kzzo.ze@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge hotelskog smještaja u svrhu održavanja seminara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge hotelskog smještaja u svrhu održavanja seminara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano ponudom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Neum

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jednokratno

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Jadran Promet d.o.o. 4227159760005 Neum Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6931,03

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6931,03

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6931,03

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: