Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 13:28

Kamionske gume

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

676-1-1-79-5-17/22


Broj obavještenja o nabavci 676-1-1-79-3-29/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMARSTVO "PRENJ" DIONIČKO DRUŠTVO KONJIC
IDB/JIB 4227243630001
Kontakt osoba Jasmina Lizde Alić
Adresa Sarajevska 31
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 726-209
Faks (036) 727-127
Elektronska pošta prenj@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Konjic

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kamionskih i auto guma i lanaca

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kamionskih i auto guma i lanaca

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile
  34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - kamionske gume

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kamionskih guma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom-tenderskom dkumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1(jedna) godina od dana obostranog potpisivanja

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevska 31, Konjic 88400

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNITRADE DOO 4272095990007 Ljubuški Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

22800,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22800,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba - automobilske gume

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba - automobilske gume

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom-tenderskom dkumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1(jedna) godina od dana obostranog potpisivanja

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevska 31, Konjic 88400

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNITRADE DOO 4272095990007 Ljubuški Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32085,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

32085,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.2.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32085,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32085,80

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: