Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 08:56

Održavanje i košenje desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni u MZ-i Šamac

Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC Broj 12

Godina XXVIII

Utorak, 28. jun 2022. godine Šamac

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj:97/16 i 36/19), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glansik Opštine Šamac“ broj 12/15) , Načelnik opštine Šamac, donosi

 

ODLUKU o dodjeli ugovora za nabavku usluga „

Održavanje i košenje desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni u MZ-i Šamac“

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača VD „Ušće Bosne“a.d. Šamac, za nabavku usluga „ Održavanje i košenje desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni u MZ-i Šamac“ i imenovanom ponuđaču dodjeljuje se Ugovor u iznosu od 5.970,25 КM bez PDV-a, odnosno 6.985,19 КM sa uračunatim PDV-om, putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji reguliše postupke ugovaranja.

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 07.06.2022. godine uputila zahtjev za dostavljanje ponude ponuđaču VD „Ušće Bosne“a.d. Šamac.

Član 3.

U roku ostavljenom za dostavljanje ponude, dana 09.06.2022. godine dostavljena je ponuda ponuđača VD „Ušće Bosne“a.d. Šamac sa ukupnim iznosom ponude od 5.970,25 КM bez PDV-a, odnosno 6.985,19 КM sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Protiv ove Odluke dobavljač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od (pet) 5 dana od dana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac“. Broj: 01-022-185/2022

Datum: 13.06.2021. god..

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: