Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.07.2022. 10:36

Oprema za hidrološka, geomorfološka i meteorološka ispitivanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

29340-1-1-60-5-47/22


Broj obavještenja o nabavci 29340-1-1-60-3-29/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
IDB/JIB 4200494560252
Kontakt osoba Emina Hadžić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 33. i 35.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-723
Faks
Elektronska pošta pmf@pmf.unsa.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

NeI 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oprema za hidrološka, geomorfološka i meteorološka ispitivanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA, GEOMORFOLOŠKA I METEOROLOŠKA ISPITIVANJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 38200000-7 Geološki i geofizički instrumenti
  38290000-4 Geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki
  38100000-6 Navigacijski i meteorološki instrumenti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA I GEOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA I GEOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

84568,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor traje do 31.12.2022. godine.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Fakulteta- Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, Zmaja od Bosne 33-35., 71000 Sarajevo.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIKRO+POLO D.O.O. 4 / 5 4201572320006 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

84568,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

84568,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.07.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84568,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84568,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: