Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 08:34

(aukcija) Nabavka opreme za hidrološka, geomorfološka i meteorološka ispitivanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29340-1-1-60-3-29/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
IDB/JIB 4200494560252
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emina Hadžić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 33. i 35.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-723
Faks
Elektronska pošta pmf@pmf.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oprema za hidrološka, geomorfološka i meteorološka ispitivanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA, GEOMORFOLOŠKA I METEOROLOŠKA ISPITIVANJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
Dodatni predmet(i) 38200000-7 Geološki i geofizički instrumenti
  38290000-4 Geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki
  38100000-6 Navigacijski i meteorološki instrumenti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu-Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35.,
71000 Sarajevo, u prostorijama Dekanata III sprat visoke zgrade
Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA I GEOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA HIDROLOŠKA I GEOMORFOLOŠKA ISPITIVANJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

84568,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor traje do 31.12.2022. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Fakulteta- Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, Zmaja od Bosne 33-35., 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OPREMA ZA METEOROLOŠKA ISPITIVANJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OPREMA ZA METEOROLOŠKA ISPITIVANJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7432,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor traje do 31.12.2022. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Fakulteta- Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, Zmaja od Bosne 33-35., 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 30.06.2022. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: