Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 09:32

Isporuka i implementacija hardversko-softverske platforme za kontrolu saobraćaja prema Internetu i omogućavanje VPN konekcija u mrežu EPBiH za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-1-434-5-88/23


Broj obavještenja o nabavci 986-1-1-434-3-464/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 10145110 - Nabavka i implementacija hardversko-softverske platforme za kontrolu saobraćaja prema Internetu
i omogućavanje VPN konekcija u mrežu EPBiH za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i implementacija hardversko-softverske platforme za kontrolu saobraćaja prema Internetu i omogućavanje VPN
konekcija u mrežu EPBiH za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32410000-0 Lokalna kompjuterska mreža

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO 4200211100005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. 4200470540005 Ilidža Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

199930,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

199930,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

199930,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

199930,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: